Hem

  Gransäter Samfällighet

       Bullerbyn i Alsike

Gransäter villasamfällighet

I området Gransäter i Alsike ligger det 38st funkisvillor utmed en privat grusväg som ansluter till Boängsvägen med två anslutningsgar i norr och söder.

Området är unikt i Alsike och Knivsta med sin lugna och härliga Bullerby känsla, på gränsen mellan nya och gamla Alsike så får man det bästa av två världar. Det känns som att bo på landet trots närheten till Arlanda, Uppsala och Stockholm.
I Gransäter bor det övervägande barnfamiljer.

Samfällighetens Styrelse och valberedning.

Gransäter samfällighet drivs och förvaltas av en styrelse som består av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter.
Valberedningen ansvarar för att rekrytera nya medlemmar vid behov, samtliga medlemmar i styrelsen utgörs av grannar boende i Gransäter. Mandatperioden är två år för ledamöter och ett år för suppleanter.
Varje styrelsemedlem utom ordföranden har dessutom ett särskilt ansvarsområde inom samfälligheten, dessa ansvarsområden fördelas internt i styrelsen. Det är endast Ordföranden som tilldelas sitt ansvarsområde av årsstämman.Styrelsen 2019-2020

Daniel Hersén - Ordförande (samt el och it)

Telefon: 0707-304 304

Olle Andersson - Soprum & Väg

Alex Giacomini -  vatten och avlopp

Johan Nordén - Torp och grönområden

Stefan Andersson - Sekreterare

Caroline Pettersson  - Kassör

Jens Lagerberg - suppleant

Klicka på funktionsnamnet för länk till e-postadress

Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsen och de styrelsemedlemmar som avser frånträda sitt uppdrag ansvarar för att rekrytera en ersättare.

Dokumentsamling

Protokoll från samfällighetens styrelsemöten och årsstämmor kan

erhållas från styrelsens sekreterare, kontakt enligt ovan.


Juridiska dokument:

Förrättning Gransäter Samfällighet

Stadgar Gransäter samfällighet


Fullmakt till årsstämma:
Om du personligen inte kan delta vid årsstämman, kan du signera en fullmakt och be en granne representera din röst vid stämman.

Länk till Fullmakt