Hem

  Gransäter Samfällighet

       Bullerbyn i Alsike

Gransäter villasamfällighet

Området Gransäter är unikt i Alsike och Knivsta med sin lugna och härliga Bullerby känsla, bostäderna i området består av 38st funkisvillor och ligger på gränsen mellan nya och gamla Alsike. Man får en känsla av att bo på landet trots närheten till Uppsala och Stockholm.

Samfällighetens Styrelse och valberedning.

Gransäter samfällighet drivs och förvaltas av en styrelse som består av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter.
Valberedningen ansvarar för att rekrytera nya medlemmar vid behov.

Mandatperioden är två år för ledamöter och ett år för suppleanter.
Varje styrelsemedlem ansvarar för ett tilldelat ansvarsområde inom samfälligheten.


Styrelsen 2020-2021

I och med GDPR läggs inte namnen och kontaktinformation till de enskilda styrelsensmedlemmar ut i detta forum.


För kontakt med styrelsen skicka e-post till info@gransater.se


Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsen och de styrelsemedlemmar som avser frånträda sitt uppdrag ansvarar för att rekrytera en ersättare.

Dokumentsamling

Protokoll från samfällighetens styrelsemöten och årsstämmor finns tillgängliga hos samfällighetens sekreterare.


Juridiska dokument:

Förrättning Gransäter Samfällighet

Stadgar Gransäter samfällighet


Fullmakt till årsstämma:
Om du personligen inte kan delta vid årsstämman, kan du signera en fullmakt och be en granne representera din röst vid stämman.

Länk till Fullmakt